Rozszerzenie ciśnienia nastawy zaworów bezpieczeństwa LESER sterowanych pilotem do 426 barg

Zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem (POSV) to idealne pilotowe 426 barg

rozwiązanie dla zapewnienia wymogów szczelności przy danym

ciśnieniu nastawy, wysokiego bezpieczeństwa przepływu medium

oraz stabilności ciśnienia wstecznego (do 70%). Seria High

Efficiency typ 820 została istotnie rozszerzona: ciśnienie

nastawy zostało zwiększone ponad 400 barg, dostępne jest

również, unikatowe na skalę europejską, zróżnicowane wyposażenie

dodatkowe pół dyszy i pełnej dyszy dla mediów korozyjnych.

 

 

Masz pytania

Poradnik klienta

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Poradnik klienta