Historia

Początki produkcji zaworów bezpieczeństwa miały miejsce w 1818 roku, w odlewni mosiądzu, wytwarzającej je do zabezpieczania kotłów parowych. Od roku 1818 przedsiębiorstwo rodzinne rozwijało się, kierując się zasadą “Wierność przez zmienność“. Wkrótce produkty firmy LESER zaczęły służyć bezpieczeństwu człowieka i środowiska.
Od lat 70-tych ubiegłego stulecia firma konsekwentnie kontynuuje specjalizację w zakresie zaworów bezpieczeństwa. Sukces przedsiębiorstwa potwierdza słuszność obranej drogi. Wysoką pozycję w świecie firma zawdzięcza jakości produktów oraz zaangażowaniu i motywacji pracowników.

1818 – Powstanie odlewni mosiądzu w Hamburgu-
Neustadt
1833 – Pierwsza własność ziemska z warsztatem, także
w Hamburgu Neustadt
1884 – Pełen program produkcyjny armatury parowej,
łącznie z zaworami bezpieczeństwa
1914 – Rozbudowa przez nabycie nieruchomości przy
Wendenstraße w Hamburgu
1943 – Zniszczenie zakładu w Hamburgu, przeniesienie
produkcji do Hohenwestedt
1948 – Odbudowa Wendenstraße
1957 – Pierwsze stanowisko do prób zaworów
bezpieczeństwa
1959 – Pierwsze badania części
1970 – Specjalizacja w zaworach bezpieczeństwa
1990 – Pierwsza aprobata amerykańska

LESER GmbH to firma rodzinna już w piątym pokoleniu. Pierwsza na rynku bezpieczeństwa w Niemczech i Europie.

Masz pytania

Wsparcie tech.

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne