Kariera

Firma LESER Polska Sp. z o.o. jest częścią LESER GmbH, dla której istotne jest bycie zawsze o krok przed innymi, idące w parze z tradycyjnymi wartościami. Wierzymy w nieustanny rozwój. Poszerzanie swojej wiedzy i kwalifikacji, zdobywanie nowych kompetencji sprzyja profesjonalnemu doradztwu oraz rzetelnej obsłudze naszych Klientów.

Pracując w LESER Polska jesteśmy świadomi, że warto dzielić się wiedzą, doświadczeniem i radą. Rozbudowując nasze przedsiębiorstwo, budujemy swoje kariery i markę, przeżywając przy tym niezapomniane chwile.

W naszej firmie wiemy, że najważniejsi są kompetentni pracownicy.

Obecnie nie poszukujemy kandydatów na żadne stanowisko.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka LESER Polska Sp. z o.o z siedzibą w Batorowie, ul. Stefana Batorego 38A, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres e-mail: leser@leser.pl, tel. 61 830 81 96.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w szczególności rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w tym procesie oraz wybrania pracownika i zawarcia odpowiedniej umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli Pani/Pana kandydatura nie zostanie wybrana w obecnym procesie, Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje, że otrzymane zgłoszenie rekrutacyjne nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi i realizować wiążące nas umowy zawarte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
• osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
• innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, obsłudze IT.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę LESER Polska Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje jednocześnie wykorzystanie podanych przeze mnie danych osobowych dla celów kolejnych, innych rekrutacji przeprowadzanych przez spółkę LESER Polska Sp. z o.o.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane nie będą przekazywane poza LESER Polska Sp. z o.o.

 

 

Masz pytania

Wsparcie tech.

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne