Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością towarzyszy wszystkim etapom rozwoju konstrukcji i produkcji, dzięki rozbudowanemu systemowi kontroli:

  • kontrola części przychodzących
  • kontrola certyfikatów materiałowych
  • kontrola międzyoperacyjna w cyklu produkcyjnym
  • ciśnieniowy test wodny
  • test pracy (ciśnienie nastawy)
  • test szczelności
  • kontrola przed wysłaniem do klienta

Jakość na poszczególnych etapach udokumentowana jest różnorakimi certyfikatami.

 

Jakość odlewów odpowiada DIN 1690, część 10. Aby wykluczyć wady, każdy model odlewniczy przed wypuszczeniem serii jest optymalizowany przy współpracy z odlewnią. Za pomocą programu konstrukcyjnego 3D/CAD przeprowadza się symulację krzepnięcia każdego modelu poprzedza dokumentacja prototypowa. Dostarczone do fabryki odlewy są poddane surowej ocenie wizualnej, pod względem zgodności wymiarów. Fabryka dysponuje własnym zapleczem umożliwiającym przeprowadzenie wszelkich badań. Wykonywany są m.in.:

  • test szczelin (magnetyczny i płynem penetrującym)
  • analiza objętości w badaniu ultrasonograficznym
  • analizy specjalne np. składu materiałowego dostarczanych podzespołów

 

Złącza spawane są kontrolowane zgodnie z przepisami (AD, TRD, ASME). Prace spawalnicze wykonują spawacze dopuszczeni przez TÜV i ASME.

Sprężyna jest kluczową częścią gwarantującą prawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa. Przy doborze uwzględnia się wszelkie stosowne przepisy międzynarodowe. Na życzenie klienta atest materiałowy.

Proces produkcji: Poszczególne części są produkowane w nowoczesnych centrach obróbczych i tokarniach sterowanych numerycznie. Gwarantuje to utrzymanie parametrów i wysoką jakość powierzchni. Na każdym etapie produkcji prowadzona jest kontrola międzyoperacyjna. Losowo wybrane próbki, zgodnie z planem prób wg LWN 614.02, poddawane są sprawdzaniu gładkości powierzchni i pomiarowi krawędzi, kontroli średnic przy użyciu ręcznych urządzeń mierniczych oraz 3 płaszczyznowej maszyny mierniczej.

Montaż zaworu odbywa się zgodnie z zamówieniem – odpowiednio do życzeń Klienta. Zawory bezpieczeństwa nie posiadają części wykonanych z metali kolorowych, azbestu i silikonu; na żądanie zawory można wykonać jako wolne od olejów i smarów.
Zawory bezpieczeństwa firmy LESER są produkowane wyłącznie w firmie LESER GmbH w Niemczech!
Wszystkie zawory bezpieczeństwa firmy LESER są oznakowane CE i ASME

Masz pytania

Wsparcie tech.

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne