Stanowiska do prób

Laboratoria w fabryce

Ciągłe bezusterkowe działanie zaworów bezpieczeństwa, także w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, można zapewnić jedynie przez wyczerpujące testy i próby. LESER przeprowadza te testy nie tylko w fazie badawczo rozwojowej i konstrukcyjnej, ale także podczas całego okresu rynkowego życia produktu.

Od ponad 40 lat LESER wykorzystuje stanowiska do prób dla par, gazów i cieczy. Obecnie stanowiska takie działają w laboratorium w siedzibie głównej firmy w Hamburgu (gazy, ciecze) i w MV Rugenberger Damm (para).

Stanowiska do prób w firmie LESER GmbH są uznane jako “miejsca prób” TÜV do badań części i jako “Testing Laboratory” ASME/NB (pierwsze poza obszarem USA) i posiadają stosowne certyfikaty.


Charakterystyka stanowisk do badania zaworów bezpieczeństwa w firmie LESER

Parametry stanowiska prób

Powietrze

Woda

Para

Lokalizacja

Wendenstraße

MV Rugenberger Damm

Rok budowy

1984, Rozbudowa: 1997

2000

Pojemność magazynowa

83 m at 100 bar
3 8300 Nm3

50 m3

Duży producent pary
(Elektrownia)

DN max /NPS

400/16 1

400/16 1

400/16 11

p max

100 bar /
1.450 psig

42 bar /
610 psig

45 bar /
652 psig

18 bar /
261 psig

Temperatura pracy T

Temperatura otoczenia

Para przegrzana
425 °C/797 °F
Para nasycona
p max 35 bar
240 °C/464 °F

Para przegrzana
280 °C/536 °F
Para nasycona
210 °C/410 °F

Przepływ masowy
ciągły

75 t/h – 35.625 scfm

280 t/h /
1.240 gpm

HD: 30 t/h –
66.140 pph
SD: 15t/h –
33.070 pph

HD: 25 t/h – 55.116 pph
SD: 25 t/h – 55.116 pph

Przepływ
masowy chwilowy

190 t/h – 90.250 scfm

> 430 t/h –
1.900 gpm
(Próby funkcjonowania)

30 t/h /
66.140 pph

Certyfikat TÜV

od 1983

2000

ASME-Approval

od 1994

od 1994

medio 2000

rated capacities

24.964 scfm / 1.450 psig

1.057 gpm/
610 psig

 

Zawory bezpieczeństwa LESER mają certyfikaty wielu organizacji dozoru i instytucji klasyfikacyjnych (np. TÜV, ASME/NB, UDT, Stoomwezen, Lloyd’s Reg, I.S.P.E.S.L, CBPVI-Chiny, DNV, GL). Gwarantuje to możliwość stosowania ich na całym świecie.

 

Masz pytania

Wsparcie tech.

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne