RITAG: zawory zwrotne jednokierunkowe międzykołnierzowe

Są to zawory odcinające, które pozwalają na przepływ w określonym kierunku i automatycznie zapobiegają odpływowi. Są one określane w zależności od zastosowania jako zawory zwrotne, blokady obiegu grawitacyjnego, zawory redukujące ciśnienie, wyłączniki próżniowe itd. Zawory zwrotne, typ SR, od ponad 30 lat są sprzedawane na całym świecie. Bilans wkładu i sukcesu tej armatury można zobaczyć gołym okiem. Jako specjaliści od zaworów zwrotnych oferujemy Państwu standardowy program, który odpowiada najważniejszym formom zastosowania. Również do dyspozycji są szczególne opcje (PN, DN, materiały, ciśnienia otwarcia).

 

Zawory zwrotne jednokierunkowe międzykołnierzowe nadają się, niezależnie od pozycji zabudowy, do instalacji pomiędzy rurę kołnierzową do cieczy, gazów i pary. Punktami ciężkości dla ich eksploatacji są: systemy grzewcze, podgrzewacze wody, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie, wytwornice pary i instalacje zasilające, rurociągi energii cieplnej (woda, powietrze, gaz itd.) jak również urządzenia w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Masz pytania

Sprawdź również

Poradnik klienta

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne