RITAG: międzykołnierzowe dwuklapowe zawory zwrotne

Typ ZRD przeznaczony jest do eksploatacji w systemach rurociągów wszystkich gałęzi przemysłu, do mediów takich jak  gazy i ciecze. Siedziska są przeważnie metalowe (jeżeli obudowa i klapa wykonana jest ze stali węglowej zaleca się odporne na ścieranie wykonanie siedziska) lub elastyczne (w szczególności przy wysokich wymogach szczelności).

 

Poprzez obydwie klapy powstaje optymalna dynamiczna wydajność. Przez zainstalowanie zaworów w horyzontalnym układzie rurociągów, masa obydwu klap może być wówczas nieuwzględniona, tzn. utrata ciśnienia jest mniejsza w stosunku do klap, ciśnienie musi być zwiększone.

 

Typ ZRD posiada  dwie niezależne sprężyny, zapewniając wysoki efekt funkcjonalności.

Masz pytania

Sprawdź również

Poradnik klienta

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne