Stanowiska do prób

Laboratoria w fabryce

Ciągłe bezusterkowe działanie zaworów bezpieczeństwa, także w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, można zapewnić jedynie przez wyczerpujące testy i próby. LESER przeprowadza te testy nie tylko w fazie badawczo rozwojowej i konstrukcyjnej, ale także podczas całego okresu rynkowego życia produktu.

Od ponad 40 lat LESER wykorzystuje stanowiska do prób dla par, gazów i cieczy. Obecnie stanowiska takie działają w laboratorium w siedzibie głównej firmy w Hamburgu (gazy, ciecze) i w MV Rugenberger Damm (para).

Stanowiska do prób w firmie LESER GmbH są uznane jako „miejsca prób” TÜV do badań części i jako „Testing Laboratory” ASME/NB (pierwsze poza obszarem USA) i posiadają stosowne certyfikaty.


Charakterystyka stanowisk do badania zaworów bezpieczeństwa w firmie LESER

Parametry stanowiska prób

Powietrze

Woda

Para

Lokalizacja

Wendenstraße

MV Rugenberger Damm

Rok budowy

1984, Rozbudowa: 1997

2000

Pojemność magazynowa

83 m at 100 bar
3 8300 Nm3

50 m3

Duży producent pary
(Elektrownia)

DN max /NPS

400/16 1

400/16 1

400/16 11

p max

100 bar /
1.450 psig

42 bar /
610 psig

45 bar /
652 psig

18 bar /
261 psig

Temperatura pracy T

Temperatura otoczenia

Para przegrzana
425 °C/797 °F
Para nasycona
p max 35 bar
240 °C/464 °F

Para przegrzana
280 °C/536 °F
Para nasycona
210 °C/410 °F

Przepływ masowy
ciągły

75 t/h – 35.625 scfm

280 t/h /
1.240 gpm

HD: 30 t/h –
66.140 pph
SD: 15t/h –
33.070 pph

HD: 25 t/h – 55.116 pph
SD: 25 t/h – 55.116 pph

Przepływ
masowy chwilowy

190 t/h – 90.250 scfm

> 430 t/h –
1.900 gpm
(Próby funkcjonowania)

30 t/h /
66.140 pph

Certyfikat TÜV

od 1983

2000

ASME-Approval

od 1994

od 1994

medio 2000

rated capacities

24.964 scfm / 1.450 psig

1.057 gpm/
610 psig

 

Zawory bezpieczeństwa LESER mają certyfikaty wielu organizacji dozoru i instytucji klasyfikacyjnych (np. TÜV, ASME/NB, UDT, Stoomwezen, Lloyd’s Reg, I.S.P.E.S.L, CBPVI-Chiny, DNV, GL). Gwarantuje to możliwość stosowania ich na całym świecie.

 

Masz pytania

Wsparcie tech.

Leser

Wierzymy, że zgromadzone informacje będą stanowiły źródło wiedzy na temat firmy...

Wsparcie techniczne

Zapisz się do newslettera LESER Polska!

Wyślij mi newsletter (możesz wypisać się w każdej chwili).

FreshMail.pl